Cogishelf Porliketi

Blíž tě nepustímPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Rolf SellinJak v sobě najít střed a nastavit hranice. Přebíráte úkoly, které vám nenáleží? Je pro vás těžké říkat „ne“? Nasáváte do sebe často cizí pocity? A když se unavíte, máte sklon se před celým světem úplně uzavřít? Pokud byste odpověděli souhlasně, možná se potřebujete naučit lépe se o sebe postarat, být se sebou v kontaktu a začít si nastavovat hranice, a to na mentální, komunikační a energetické rovině. V dnešním světě, kde „všechno je možné“, ale kde si v sobě na druhou stranu neseme evolučně zakotvený význam příslušnosti ke skupině, to vůbec není tak snadné. Jde vlastně o schopnost se vycentrovat – abychom věděli, kdo jsme, co cítí naše tělo, jaká je naše perspektiva a co je v našem zájmu. Cílem je, aby naše hranice byly pružné, takže nás neuzavřou, nýbrž budou fungovat na základě respektu (k sobě i druhým) a pomohou nám skutečně se s druhými setkat. Kniha obsahuje sebeposuzovací test, podněty pro sebereflexi a praktická cvičení i příklady z autorovy praxe....celý text


Blí t nepustím od Rolf Sellin v KNIHCENTRUM.CZ. 1575 Pri nákupe nad 49 máte potovné zadarmo. Blí t nepustím jak v sob najít sted a nastavit hranice. Advance Net NYC DOE. Objednací kód NA358141.


Blíž

SklademAkce 20 . Nedokáu jej vyslovit pesvdiv a ten druhý to dokonce me peslechnout. Více Blí t nepustím Jak v . Jsme vae knihkupectví s tradicí. Lidové noviny 20190903 AKADEMIE . Je pro vás tké nevyhovt pání druhých? A To se m netýká. Název knihy Blí t nepustím. Blí t nepustím. Marketing behaviorální vědy. HK IB School Ranking 2020. Pebíráte úkoly které vám nenáleí? Je pro vás tké íkat ne? Nasáváte do sebe asto cizí pocity? A kdy se unavíte máte sklon se ped celým svtem úpln uzavít? Pokud byste odpovdli souhlasn moná se potebujete nauit lépe se o sebe p.. Vysoce schopný program Everett School District. Rolf SellinBlí t nepustím Jak v sob najít sted a nastavit hranice Psychológia S cieom uahi uívateom pouíva nae webové stránky vyuívame cookies. Kategorie knih Blí t nepustím jak v sob najít sted a nastavit hranice.

Město osvětlené velikonoční kurzy.


Tisícky ekníh online Blíž tě nepustím PDF. Vědecká knihovna Rolf Sellin.