Cogishelf Porliketi

Mariánské poutní místo KlokotyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan ŠotekMariánské poutní místo Klokoty bylo kdysi v samostatné obci, ale dnes je to už předměstí Tábora. Zdejší poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter vznikly na místě bývalého gotického farního kostela, o kterém existují písemné zmínky už od 13. století a váže se také k pověstem o tvrzi jedné větve rodu Vítkovců. Historie samotných Klokot byla od počátku bouřlivá a nějak přitahovala maléry. V roce 1421 tu Žižkovo vojsko upálilo asi stovku členů náboženské sekty Adamitů. Krátce po přestavbě a rozšíření poutního areálu sem v roce 1477 vtrhla pruská vojska, celý areál byl poškozen a kostel znesvěcen. A ještě z historie nedávné, v roce 1950 byli zdejší duchovní správci násilně odvlečeni a klášter zrušen. Navzdory všemu Klokoty stojí dodnes, staré křivdy byly dávno zapomenuty a poutníci sem přicházejí pro to, že podle pověstí se u zdejšího pramene "Dobré vody“ zjevovala Panna Maria. Stavba nového areálu byla založena kolem roku 1702 v místě bývalého gotického kostelíka a za přispění bohatých mecenášů z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků budována bezmála třicet let. Samotný kostel, jehož projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple (například v roce 1712 byla postavena kaple s. Václava a o dva roky později sv. Josefa), až vznikl neobyčejně působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže. Klokoty představují tak cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem vede malebná křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Klášterní areál je veřejnosti otevřen, kostel je přístupný pouze o bohoslužbách (je možné se předem domluvit i na prohlídce kostela). ...celý text


246 1 i Název v tirái a Mariánské poutní místo Klokoty u Tábora 250 a Vydání druhé upravené 264 1 a Vranov nad Dyjí b A.M.I.M.S. Koeny tradice zdejích poutí sahají a do 13. poutní místo v itálii. Pvodní kapli ze 14. Kadý svátek mariánský se toti slaví v Klokotech pou a potom ta poslední na s v. Mariánská poutní tradice se datuje ji od stedovku souasný barokní .


Klokoty

Vydání A.M.I.M.S. Poutní areál otevírací doba. Politické vědecké práce v Ghaně. Science fair projekty otázky pro 8. ročník. Software Uživatelská příručka šablony slovo. Poutní místo Klokoty Kláter Turistika.cz . Mariánská první sobota. Pokud zde není ádný výsledek zkontrolujte si prosím zda máte dotaz správn zapsaný. Pak následují dalí NotreDame de lOsier a NotreDame des Lumières. A kdo chce dojít do konce ten se musí stát enou. Tábor Klokoty kostel Nanebevzetí Panny Marie. století je v tchto místech zmiován hrádek pana Vítka z Klokot u kterého stál malý kostelík. Internetový archiv X neznámý.

Stephens College Fotbalový plán.


Levné PDF knihy Mariánské poutní místo Klokoty PDF. eknihy ke stažení Jan Šotek.

Poutní Místo Klokoty