Cogishelf Porliketi

Bitva u MoháčePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Zdeněk VybíralPodtitul : krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Bitva u Moháče má pro naše maďarské sousedy podobný význam jako v českém historickém povědomí Bílá hora. Moháč se však bezprostředně dotýká i našich dějin. Krvavá porážka armády českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, kterou jí uštědřily síly osmanského sultána Süleymana I., uvolnila český trůn pro habsburskou dynastii. Zároveň předznamenala rozklad uherského státu a jeho rozdělení mezi Habsburky, Osmanskou říši a sedmihradská knížata. Do jaké míry je dnes možné rekonstruovat průběh moháčské bitvy? Proč Ludvíkovi velitelé riskovali útok proti početní převaze Osmanů? Musel král na útěku z bitevního pole zahynout? Jednoznačně odpovědět na tyto a četné další otázky i s použitím výsledků současné historické vědy a velkého množství dobových pramenů není snadné. Kniha je proto spíše pokusem vylíčit příběh moháčské tragédie, jak může být viděn z dnešního pohledu. I když se snad ještě objeví nová fakta či zapomenutá svědectví, Moháč zůstane připomínkou lidského utrpení, ale i nepěkným dokladem sobectví, závisti a chamtivosti. Naštěstí zbylo v tomto příběhu místo také pro hrdinství, lásku a obětavost....celý text


Files are available under licenses specified on their description page. Murray Dalhousie. Forenzní psychologie GMU. Sazby placených pe. Bitva u Moháe Battle of Mohács.


Bitva U Mohače

Even Savojský zvaný Malý Abbé díky oblib hndé barvy a mení postav ml být pvodn knzem kvli fanatinosti své . Návrat na stránku Bitva u Moháe. Sulejman Nádherný Ludvík Jagellonský. Typy zdravotních sester. Nádherný Ibrahim Pasha Malkoçolu Bali Bey Behram Pasha Síla Situace ped bitvou 100 000 mu 300 dl Na poátku . Mohá se vak bezprostedn dotýká i naich djin. století.Ludvík Jagellonský král uherský a eský se v ní pokusil zastavit tureckou expanzi do nitra maarské ásti své íe avak neuspl.V boji se zhruba dvakrát silnjím a lépe vyzbrojeným i vycvieným protivníkem utrpl zdrcující poráku a na útku zahynul.

Stáhněte si fotografii pdf reader a editor pro počítač.


Dobré knihy PDF Bitva u Moháče PDF. Čtení PDF dokumentů Zdeněk Vybíral.

Bitva U Mohace Bitva U Moháče