Cogishelf Porliketi

Ruská revolucePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sheila FitzpatrickRuská revoluce měla rozhodující vliv na průběh dvacátého století. Nyní, po zhroucení sovětského režimu a zpřístupnění jeho archivů, je možné získat určitý odstup a uvidět tuto událost poprvé v celé její šíři. Špičkové dílo Ruská revoluce, vyznačující se vysokou odborností i objektivností, nabízí strhující příběh marxistické revoluce, jejímž cílem bylo změnit svět, místo toho však ruskému lidu způsobila obrovské utrpení a tak jako Francouzská revoluce nakonec začala i požírat své vlastní děti. Autorka popisuje zasvěceným způsobem jak revoluce z února a října roku 1917, občanskou válku a přechodné období Nové ekonomické politiky, tak Stalinovu „revoluci shora“, pětileté hospodářské plány a tzv. velké čistky, to všechno coby samostatné etapy revoluce trvající celkem dvacet let. Kniha navíc obsahuje údaje z archivů dosud nedostupných nejen západním historikům, ale i těm sovětským, a pracuje i s významnými ruskými publikacemi z nedávné doby, k nimž patří například paměti Vjačeslava Molotova, jednoho ze sovětských politiků, kterým se podařilo udržet na vrcholu. V kapitole nazvané Vybraná bibliografie pak Sheila Fitzpatrick zmiňuje nejdůležitější odborné práce z poslední doby a čtenáře v této souvislosti upozorňuje na rostoucí zájem západních historiků o Ruskou revoluci v uplynulých deseti až patnácti letech. „Jde o hutnou, zasvěcenou a vysoce originální interpretaci Ruské revoluce coby procesu sociální transformace trvajícího od roku 1917 do roku 1937 … Autorka publikace přichází s novým, neotřelým pohledem, který bude naše diskuse o tomto historickém jevu ovlivňovat ještě po mnoho dalších let.“ Ronald Suny, Michiganská univerzita „Obdivuhodný malý úvod do příslušné tematiky a velmi kvalitní práce vhodná jak pro začínající studenty historie, tak pro tu širokou čtenářskou veřejnost, která by chtěla trochu víc poznat tajemné Rusko.“ Robert V. Daniels, Vermontská univerzita Sheila Fitzpatrick, emeritní profesorka moderních dějin Ruska na Chicagské univerzitě, je autorkou celé řady publikací a článků o této zemi, která v minulosti zastávala funkci prezidentky Americké asociace na podporu slovanských studií a pracovala také jako redaktorka časopisu The Journal of Modern History. Žije v Chicagu a ve Washingtonu....celý text


Chtli vytvoit mírový svt ale zaehli obanskou válku. Vytvořit PDF z obrázků Android. 2002 Pojte si zakouit do koly Martin kapík 7. Kdy na konci revoluce byla rozputna 2.


Popis Osoby Rusky

Cárske Rusko oficiálne Ruská ría bola vo viacerých ohadoch zaostalý a vnútorne labilný tát.Napriek uritým demokratickým zmenám po revolúcii v roku 1905 ako bolo vytvorenie parlamentu tátnej dumy stále ilo o výrazne autokratický tát s vekými právomocami cára. Vyplynuly ze patné situace v Rusku trvající u od konce 19. Ruská revoluce 1917 je souhrnný termín pro sérii revolucí které se odehrály v Ruském impériu v prbhu roku 1917. Ruská revolúcia je spoloný termín pre sériu revolúcií ktoré sa odohrali v Ruskej ríi v priebehu roka 1917. 12.  Ruská revoluce 1. Ruská revoluce roku 1905 byla ada revoluních nepokoj které probhly v letech 1905 a 1907 v Ruském impériu. Grant-in-pomoc pdf. Sborník píspvk z konference vnované revoluci ruské která se konala na podzim v roce 2007 na pd Filozofické fakulty MU v Brn a ji zorganizovalo Výzkumné stedisko pro djiny stední Evropy Historický ústav AV R v.v.i. století vak zasáhla Rusko vlna . Online foto face swap. Významný byl zejména rok 1905 kdy po poráce Ruska ve válce s Japonskem vypukla první ruská revoluce. Be the first. Ruská revoluce roku 1905 Kdy na konci revoluce byla rozputna 2. Hodnocení a recenze Ruská revoluce od . 2 minuty tení. Události které se uskutenily 9. Utvoení sovt lidových komisa. v ervnu 1907 zavedené volební právo ím byla pojitna pevaha konzervativních sil v parlamentu. Ruská revoluce. Háčkování význam v angličtině.

Co epizoda dělá tori a beck polibek.


E-knihy vydajte si knihu Ruská revoluce PDF. Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Sheila Fitzpatrick.

Ruská Revoluce