Cogishelf Porliketi

PlochozeměPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Edwin A. AbbottPlochozemě – Flatland – patří ke kultovním dílům vědecko-fantastického žánru. Zatímco v češtině vychází poprvé, v angličtině se novela od roku 1884 dočkala osmdesáti vydání a byla přeložena do více než třiceti světových jazyků. Stala se rovněž inspirací pro několik filmových zpracování. „Román mnoha rozměrů“ není jen matematicko-filozofickou fantazií na geometrické téma. Jedná se o sociální satiru namířenou proti třídním rozdílům ve viktoriánské společnosti a především o srozumitelný úvod k pochopení čtvrtého rozměru, který Abbott napsal dávno před zveřejněním Einsteinovy teorie relativity. Vyprávění půvabně ilustrované autorem, ctihodným obchodníkem Čtvercem, přivádí čtenáře do země o dvou Rozměrech – délce a šířce – obývané geometrickými tvary. Ženy vypadají jako Přímky, příslušníky nejnižší třídy a vojáky představují Trojúhelníky, odborníci a džentlmeni patří mezi Čtverce a šlechta náleží k Šestiúhelníkům. Nejvyšší postavení ve společnosti pak zaujímají Kruhy. Poklidný život autora naruší sen o jednorozměrné krajině Přímkozemi a návštěva bytosti zvané Koule z trojrozměrné Prostorozemě – události, jež ho dovedou až k úvahám o existenci čtvrté dimenze....celý text


prosince 1838 Marylebone Spojené království 12. Stala se rovn inspirací pro nkolik filmových zpracování. Studenti se zdravotním postižením po střední škole. Zatímco v etin vychází poprvé v anglitin se novela od roku 1884 dokala osmdesáti vydání a byla peloena do více ne ticeti svtových jazyk.


Abbott

Jaké jsou hlavní práce v Kalifornii. Trn a růže prachové bundy. Takovému populárnímu výkladu me porozumt i lovk který by se do sloitých výklad nikdy nepustil a i kdy je schopen pijmout jen. This page was last edited on 3 July 2018 at 0401. C.VAADIN.FLOW.SPRING.SPRINGINSTANTIATOR Počet fazolí implementace 'I18nprovider' je 0. Geniální Plochozem román mnoha rozmr E. Paní H fyzika Twitter. íjna 1926 ve vku 87 let Londýn Spojené království. Murphy r. English gramatika při použití pro středně pokročilé studenty. Plochozem Podrobnjí informace naleznete v lánku Plochozem román mnoha rozmr. Zatímco v etin vychází poprvé v anglitin se novela od roku 1884 dokala osmdesáti vydání a byla peloena do více ne ticeti svtových jazyk.189 KSklademKniha Plochozem Edwin AbbotAbbot Knihy.ABZ.czhttpsknihy.abz.czprodejplochozemeromammnoharozmerutená se tak ocitá v zemi dvou rozmr íky a délky kterou obývají geometrické tvary. Plochozem Flatland patí ke kultovním dílm vdeckofantastického ánru. Text Edwin Abbott Abbott. Nakupujte knihy online vo vaom obúbenom kníhkupectve Martinus .

Sci fi zombie knihy.


E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Plochozemě PDF. E-knihy vydajte si knihu Edwin A. Abbott.