Cogishelf Porliketi

Mimozemšťané v pozadí vlády USAPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milton William CooperÚtlá knížka odhaluje řadu událostí, které měly během roků po 2. světové válce změnit budoucnost USA a celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě... 1. Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že planetu Zemi zničí naše vlastní hloupost nebo Boží dopuštění. Tito muži jsou skálopevně přesvědčeni, že dělají vše pro to, aby zachránili lidskou rasu. Je strašnou ironií, že jsou nuceni vyvolit si za partnera negativní mimozemšťany, kteří sami stojí na pokraji zničení. Při tomto úsilí bylo uzavřeno mnoho morálních a právních kompromisů. Tyto kompromisy jsou všechny mylné a musí být napraveny. Všichni, kdo za ně odpovídají, by měli ze svého jednání skládat účty. Chápu strach a naléhavost, která se skrývá za jejich rozhodnutím neinformovat veřejnost. Nicméně však tento přístup odmítám. V celých lidských dějinách vždy opět a opět malé, ale mocné skupiny lidí mylně věřily, že pouze ony jsou schopné řídit osudy milionů lidí. I v našich současných dějinách se to ukazuje jako omyl. USA, tato velká země, děkuje za svou existenci principům svobody a demokracie. Celým srdcem věřím, že Spojené státy nebudou úspěšné v ničem, co těmto principům odporuje. Veřejnost musí být informována – všichni společně se musíme pokusit zachránit lidskou rasu. 2. Jsme ovlivňováni spojenou lidskou a „mimozemskou“ mocenskou strukturou, která si stanovila za cíl zotročení lidské rasy. Musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili. 3. Vláda USA byla oklamána a my máme být mimozemskou mocí zmanipulováni až k úplnému zotročení nebo zničení lidské rasy. Musíme opět učinit vše pro to, abychom tomu zabránili. 4. Nadto se děje něco, co daleko překračuje naši současnou schopnost představy. Musíme si vynutit odhalení všech skutečností, musíme se dozvědět pravdu a podle této pravdy jednat. V každém případě se musíme dozvědět pravdu, ať se děje cokoliv. Máme na to plné právo! Situace, v níž se nacházíme, je výsledkem našeho jednání v posledních 44 letech. Je to naše selhání a my jsme jediní, kteří to mohou změnit. Nevědomostí a špatným pochopením pojmu důvěra jsme se jako národ vzdali úlohy dohlížet na jednání vlády. Naše vláda byla založena na hesle: Z lidu, skrze lid a pro lid. Nikdy se nepomýšlelo na to, aby se veřejnost této úlohy vzdala a svoje osudy s bezmeznou důvěrou vložila do rukou skupinky lidí, kteří se scházejí potají a rozhodují o našem osudu. Ústavní struktura vlády byla založena tak, aby tomu bylo možno zabránit. Kdybychom svou roli brali vážně a odpovědně, nikdy by se něco podobného nestalo. Pokud jde o funkci naší vlády, Žijí mnozí z nás v dokonalé nevědomosti. Stali jsme se skutečně národem ovcí. A ovce budou nakonec dovedeny na jatka. Je čas povstat, jako to udělali naši praotcové, a jako muži vykročit za pravdou a záchranou nás samých. Chci vám připomenout, že evropští židé jako ovce poslušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl okolní svět informován o Hitlerem způsobeném holocaustu, nikdo tomu nechtěl věřit. A já nyní na tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany. Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak ji přijmete vzhledem k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi lhostejné, jaký osud mne za to stihne. Pro mne je důležité stanout před svým Stvořitelem s čistým svědomím. Milton William Cooper, senátor...celý text


MimozemanévpozadívládyUSA. IEDM GEORGETOWN. Má to síce iba 41 strán ale zvládol som to iba nieo cez poloviku. Bunnicula Japonec. Sergej Fedorovi Bulancev Záhadní mimozemané Neobjasnné jevy UFO kontakty s mimozemany záhadný výbuch v tunguzské tajze. Mimozemané v pozadí vlády USA Milton William Cooper ÚVOD Bhem rok které následovaly po druhé svtové válce elily Spojené státy americké ad událostí které mly zmnit nejen jejích vlastní budoucnost ale i budoucnost celého lidstva zpsobem který se vymyká vekeré lidské pedstav.


Obama A Mimozemšťané

Udemy dat věda. svtové válce zmnit budoucnost USA a celého lidstva . Databáze knih hodnocení knih bazar knih komentáe sout o knihy. MBA Distance učení New York. Stalo se tak na naléhání ministr Marshalla Forestalla Pettersona a rovn editele. 73 9 hodnocení. Mimozemané v pozadí vlády USA konspirace. Dkujeme e jsi nám odhalil pravdu o pozadí svta za cenu vlastního ivota. Inzerát William R.Fortschen Alexandrijský prstenec v okrese Hlavní msto Praha cena 39K od prodejknihovny na Sbazar.cz. Článek před University Jméno. íslo bankovního útu 28000900582010 Prodávám to co vidíte na fotografii Podívejte se prosím i na moje dalí aukce. záhady 16 mimozemané 12 ufologie 11 tajemno 8. lánek je z výatk z textu který sepsal a zveejnil senátor USA M. Mimozemané v pozadí vlády USA Odtajnní instituce MJ12 USA 23. Cooper byl v listopadu 2001 po pedchozí pestelce zabit agenty tajných slueb USA.

OHSU systémy biologie.


Regionální e-knihy Mimozemšťané v pozadí vlády USA PDF. Kde stáhnout knihy zdarma Milton William Cooper.