Cogishelf Porliketi

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav MichaličkaKniha "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! "Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století je výstupem z projektu zaměřeného na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Cílem této publikace, je veřejnosti představit především v širších souvislostech artefakty, jež lze vnímat jako určité produkty soudobé lidové kultury – tedy neoficiální každodenní kultury širokých vrstev obyvatelstva, předávané neformálně pomocí nápodoby a zvykové tradice. Jak název napovídá, tyto předměty vznikaly ve významném automobilovém podniku Tatra, a to na jeho jednotlivých pracovištích v Kopřivnici a Příboře. Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu uspořádanou na pobočce Muzea Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře (8. listopad 2017 až 2. červen 2018). Artefakty, které byly prezentované na výstavě, a také se jim věnuje tato publikace, jejich výrobci zhotovovali v automobilce mnohdy nelegálně a pololegálně, ale existovaly i alternativy umožňující tovární vybavení použít pro osobní potřeby oficiální cestou. Kniha vedle získaných poznatků a informací představuje i jinou perspektivu uchopení předmětů a to prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Petra Vidomusová ve svých fotografiích nabízí pohled na předměty z různých úhlů a mnohdy také ze značné blízkosti, kdy umožňuje vidět to, co běžně oko pozorovatele nezachytí a poskytuje tak alternativu nového poznání. Hlavním posláním předkládaného textu i fotografií je snaha upozornit na jeden z aspektů kultury každodenního života a zejména na neutuchající tvořivou lidskou práci. A také na to, že i ve druhé polovině 20. století zůstalo ukotveno v naší středoevropské kultuře mnoho funkčních tradičních principů vycházejících z komplexního zužitkování možností obsažených v bezprostředním okolí. Nejen tradiční lidová kultura může být bohatým inspiračním zdrojem pro současnou společnost, ale také i přístup průmyslových kutilů a výrobců kombinujících rukodělné a strojové technologie spolu s jejich uměním poradit si rozmanitým materiálem a přetvořit ho k praktickým i ozdobným účelům má velký kulturní potenciál. A tak by kniha Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! chtěla přispět k poznání fenoménu vzniku výrobků zhotovovaných mimo oficiální produkci v průmyslovém podniku a také k poznání osobitého světa jejich tvůrců, kteří stále tvoří naši současnou společnost. Autorem textů je PhDr. Václav Michalička, Ph.D. a autorkou fotografií Petra Vidomusová. Kniha byla podpořena z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR v programu na podporu tradiční lidové kultury....celý text


Nejrychleji rostoucí kariéra 2021. Vyrobeno v Tate ale Tatrovka to není. U m sazby ošetřovatelské školy. Vzpomínky bývalých tatrovák na to jak se pronáel materiál souástky a vlastní výrobky pes vrátnici zaznamenali pracovníci Muzea Novojiínska a pipravili úspnou stejnojmennou výstavu. NCERT Knihy třídy 11 pdf biologie.


Tatrovka

Tato kniha mapuje a zaznamenává tuto lidovou tvoivost která nahrazovala nedostatek spotebního zboí a zárove poskytovala jakýsi tvrí prostor pro jednotlivce kteí nebyli nijak motivováni systémem centráln ízené a nefungující. Oteveno je v úterý stedy a tvrtky od 0800 do 1200 a od 1300 do 1600 a v soboty od 0900 do 1700. Dkazem toho je obrovské mnoství rozmanitých výtvor které v minulosti procházely mimo oficiální plán výroby branami. Kdo napsal knihu Vyrobeno v Tate ale tatrovka to není? Autorem je Václav Michalika Petra Vidomusová. Vyrobeno v Tate ale tatrovka to není. Jersey College Laptop. Dkazem toho je obrovské mnoství rozmanitých výtvor které v minulosti procházely mimo oficiální plán výroby branami legendár.   Vyrobeno v Tate ale Tatrovka to není? Tuíte co to znamená Vyrobeno v Tate ale Tatrovka to není? Pesn takhle se jmenuje výstava na kterou se vypravíme do muzea v Píboe. 001852Vyrobeno v Tate ale tatrovka to není 001855 Ne pátelé. Cílem této publikace je veejnosti pedstavit pedevím v irích souvislostech. Blíí se konec návtvnicky nejúspnjí výstavy píborské poboky Muzea Novojiínska p. V Muzeu a pamtní síni Sigmunda Freuda v Píboe na Novojiínsku je od 8. Muzeum a pamtní sí Sigmunda Freuda v Píboe. dubna 1978 v Ústí nad Orlicí Mgr.

Slavné anglické literatury spisovatelé a jejich knihy PDF.


Zábavná kniha PDF Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! PDF. Kde stahujete e-knihy? Václav Michalička.