Cogishelf Porliketi

Magister Pavol z Kolár a Hontovci z PoipliaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tomáš SitárMonografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje stredovekého šľachtica Pavla z Kolár (1359 – 1431), potomka starého slovenského šľachtického rodu Hont-Poznanovcov. Ide o vôbec prvú monografiu príslušníka stredovekej uhorskej šľachty, ktorý nielenže preukázateľne pochádzal z pôvodne slovenského rodu, ale s územím Slovenska je spätý celý svoj život od narodenia po smrť. Pavol z Kolár ako protonotár dvoch palatínov bol dlhodobo jednou z hlavných hnacích síl uhorského súdnictva v období neskorého stredoveku, mal veľký vplyv na formovanie a štandardizovanie uhorského zvykového práva a súdneho systému, a ako člen kráľovskej rady poskytoval svoje vedomosti a skúsenosti aj samotnému kráľovi Žigmundovi. Napriek tomu, že vo svojej dobe patril medzi významné postavy kráľovského dvora a súdnej kúrie, ide o osobnosť, ktorej slovenská historiografia doteraz nevenovala ani najmenšiu pozornosť. Tomáš Sitár sa na základe predovšetkým primárnych prameňov (stredovekých listín a ich edícií) snažil zmapovať život a kariéru tejto dôležitej osobnosti uhorských, a tým pádom aj slovenských dejín. Predstavuje ho z rôznych pohľadov, z ktorých mnohé búrajú zažité stereotypy – ako pracujúceho šľachtica, kráľovho verného poddaného a služobníka, spravodlivého a mierneho zemepána, seniora šľachtického rodu, nekonfliktného suseda, zbožného cirkevného donora. Okrem osoby magistra Pavla sa v diele podujal spracovať aj históriu jeho predkov a potomkov, čím vznikla komplexná tapiséria osudov troch v slovenskej historiografii doteraz nezmapovaných šľachtických rodov, ktorých pôvod je možné vysledovať až ku legendárnemu komesovi Hontovi....celý text


Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia uvádzacia cena 999 httpwww. Kniha Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia Sitár Tomá rýchle dodanie kniky a nízku cenu so zavou nájdete na Preskoly.sk. Nakupujte najvýhodnejie v najväom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk. Monografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje stredovekého achtica Pavla z Kolár 1359 1431 potomka starého slovenského achtického rodu HontPoznanovcov.


Sitár

Vyberte si najpredávanejie tituly od autora Sitár Tomá. Raleigh charter střední školy. priateov regionálnej histórie 2016 Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia monografia 2017. SHANTARAM Počet slov. Monografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje stredovekého achtica Pavla z Kolár 1359 1431 potomka starého slovenského achtického EAN03566 rok vydania201709 poet strán184 väzba rozmer mm hmotnos0.47 edícia . Monografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje stredovekého achtica Pavla z Kolár 1359 1431 potomka starého slovenského achtického EAN03566 rok vydania201709 poet strán184 väzba rozmer mm hmotnos0.47 edícia. Miroslav Lysý. 93 Tatiana Macková Nádej z Blatnohradu 94 Remi Kloos Ja Leonardo. Polytechnic High School hodnocení. Predstavenie HANA v termíne sa ruí z dôvodu ochorenia hlavnej protagonistky. Ide o vôbec prvú monografiu prísluníka stredovekej uhorskej achty. Monografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje osudy stredovekého achtica Pavla z Kolár 1359 1431 potomka starého slovenského achtického rodu HontPoznanovcov. DRAGULOVÁFAKTOROVÁ Danua S dúhou na palete. Fakulty Melbourne Melbourne. Kollár Daniel Trstenský Tomá. Ide o vôbec prvú monografiu prísluníka stredovekej uhorskej achty ktorý nielene preukázatene pochádzal z pôvodne slovenského rodu. Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia osudy slovenskej achty v stredovekom Uhorsku Sitár Tomá. Udee projíždějící skóre.

Věci, které bych si přál, abych věděl, než se stanete realitním agentem.


Elektronické knihy epub PDF Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia PDF. E-knihy internetové PDF Tomáš Sitár.