Cogishelf Porliketi

E-topia: život ve městě trochu jinakPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
William J. MitchellJak budeme žít v digitálním věku? Promění informační technologie naše města a obydlí? Co znamenají telekomunikace a internet pro architekturu a urbanismus? Kniha Williama Mitchella e-topia vyšla poprvé v USA v roce 1999 a stala se okamžitě bestsellerem. Kdo by ovšem hledal v e-topii fotograficky přesnou vizi budoucí společnosti a sci-fi technologií, bude zklamán. Mitchell se nepouští do efektních spekulací, ale především se snaží podat čtivou formou poutavý obraz současného prorůstání informačních technologií do reálného života. Na pozadí historického vývoje osvětluje současné trendy a přesvědčivě ukazuje, že informační technologie jsou jen dalším stupněm vývoje infrastruktury a sehrávají podobnou roli jako kdysi první vodovody, silnice, železnice nebo poštovní systémy. Mitchell se zabývá možnými důsledky využívání počítačových sítí v různém měřítku, od globálních telekomunikací přes zasíťované domácnosti až po drobná osobní zařízení nošená na těle. Dobře si je vědom rizik nerovnoměrného vývoje jednotlivých oblastí a nestejného přístupu k blahobytu, který z využívání moderních technologií vyplývá. E-topia je kniha, která spíše klade otázky, než nabízí odpovědi. Je vynikajícím zdrojem základních informací a inspirativním východiskem pro další úvahy. ...celý text


vydání v eském jazyce Autor William J. Nezapomete na kvtiny které krásn voní pstujte bylinky a zejména ve mst si pomocí kvtin vytvote potebné soukromí. Slavné fotografové 2020 v Indii. A jsme dokonili tématiku lenovc. Lifestylový magazín ivot ve hvzdách startuje ve tvrtek 30.


Kniha Život Trochu Jinak

Tyto nové kariéry fungují trochu jinak ne kariéry tradiní. Outlook M-soubory. o sa vak môe zda nové i málo výrazné je pozornos venovaná scifi filmu 1 v architektonickej teórii. etopia ivot ve mst trochu jinak. Abych zase peel do filozofitjí metafory nae základní téma je ná ivot a motivy jsou jednotlivé radosti a strasti které v ivot eíme. Tamara Tainová. védské minidomky Studentské bydlení trochu jinak. Bné pootebení etbou hezký stav. Dalí dít ivot ve mst vs. Katolická mezinárodní vzdělávací kancelář. Pi hodinové prohlídce na n eká ada pohádkových úkol kdy na konci kadý hrdina obdrí dárek. Reagovat tutorial web design krok za krokem pomocí bootstrapu. Důležitosti dalšího vzdělávání. Z anglického originálu William J. Petra Dvoáková Z venkova vypadá celý svt trochu jinak. Hlavní postava jménem Jazz Bashara. Chrome Extension Tutorial 2021. Jedenáctá zpráva o prostorovém uspoádání. Kupte nebo prodejte knihu etopia ivot ve mst trochu jinak v online antikvariátu TrhKnih.cz.

Zvuková primární cena Amazonka.


Stáhnout knihy v PDF E-topia: život ve městě trochu jinak PDF. Univerzitní knihovna William J. Mitchell.